/

این موزیک ویدیو با صدای می گل و به کارگردانی استاد محمد مقدم و تصویربرداری و تدوین من تولید شده که در شبکه نواهنگ پخش شد

ساده ترین
راه ارتباطی من و شما

اطلاعات تماس