/

این کلیپ، تیزر گزارش تصویری اهدای هزاران گل به شهروندان کرجی به مناسبت مبعث بود که به سفارش سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری کرج تهیه و تولید شد. مدیریت تیم تصویر و تدوین به عهده من بود.

ساده ترین
راه ارتباطی من و شما

اطلاعات تماس