/

قطعاً در آینده انسان‌ها به مریخ خواهند رسید؛ اسپیس ایکس و ایلان ماسک که اعلام کرده‌اند که سال ۲۰۲۶ این اتفاق خواهد افتاد. این که تاریخی که ایلان ماسک اعلام کرده چه قدر واقعی است و یا جنبه شعاری دارد تا بودجه و حمایت دریافت کند و یا روی تشویق مردم اثرگذار باشد، آنچنان مشخص نیست اما این اتفاق حتماً خواهد افتاد؛ چرا که روند پیشرفت فضایی انسان‌ها به سرعت رو به رشد است. پروژه‌های مختلفی مثل اسپیس ایکس و آرتمیس هدف اصلی با هدف اصلی کشف شرایطی برای دستیابی و زندگی انسان‌ها بر مریخ در حال انجام است. وقتی به روند پروژه‌های مریخ‌نورد نگاه می‌کنیم، متوجه خواهیم شد که هرچه پیش رفتیم، این پروژه‌ها پیشرفته‌تر و کم ریسک‌تر شده‌اند. زمانی هر کدام از این مریخ‌نوردهایی که به آنجا می‌رفتند با شکست روبه‌رو می‌شدند، اما هر چقدر جلو آمدیم این شکست‌ها کمتر و کمتر شد و در آینده اتفاقات جدیدتری در این عرصه رخ خواهد داد.

ساده ترین
راه ارتباطی من و شما

اطلاعات تماس