/

این ویدیو دکلمه رو در اوایل کارم تو این مسیر ساختم. محتوا و متنی که خوانش کردم من رو مجاب کرد که چنین تصویری خلق کنم. تمامی این تصوایر با کوادکوپتر گرفته شده.

ساده ترین
راه ارتباطی من و شما

اطلاعات تماس